maj 1, 2023

HVORDAN KØBER JEG AFLAD FOR VORES FORRETNINGSREJSER MED FLY?

Are you ready to give me the opportunity to help you with your business trips? - ENG

Contact me and let`s start the process

Er du klar til at give mig mulighed for at hjælpe dig med jeres forretningsrejser? - DK

Kontakt mig og lad os starte processen

Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

We gather knowledge from around the world and bring it to you and your business - ENG

Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

Vi samler viden fra hele verden og bringer den videre til dig og din virksomhed - DK

Share This Post – ENG:

Share This Post – DK:

Et lille land som Danmark er utrolig afhængig af åbne grænser, internationalt samarbejde, købe / sælge varer/services og det dermed forbundne behov for fysiske rejser. Postcovid viser at de ændringer vi lærte stadig, gælder mht. til brug af elektroniske medier.

FORRETNINGSREJSER, AFKAST PÅ INVESTERING OG BÆREDYGTIGHED

Et lille land som Danmark er utrolig afhængig af åbne grænser, internationalt samarbejde, købe / sælge varer/services og det dermed forbundne behov for fysiske rejser. Postcovid viser at de ændringer vi lærte stadig, gælder mht. til brug af elektroniske medier. Flere målinger viser, at selv om salg af rejser stiger skyldes det inflation og stigende transportpriser. Antallet af rejser er stadig under 2019 niveau og forventes tidligst at nå det 2025/26.

Nu er bæredygtighed, grønne strategier og ESG på vej og fra 2024 bliver det lovpligtigt for større virksomheder at rapportere om tre dimensioner af bæredygtighed; miljø, det sociale område herunder menneskerettigheder samt ansvarlig selskabsledelse (ESG).

Vi ved i dag at fysiske rejser belaster co2 udledning i langt højere grad end de 2% man fortalte om inden Covid-19. Det er nu anerkendt til at være 4-7% af den globale udledning af CO2 samt en lang række andre farlige stoffer. Det betyder at de fleste virksomheder må forholde sig til deres fodaftryk på dette område. Vi ved at omkring 25% af rejserne giver for lille afkast og bør erstattes af elektroniske løsninger. Resten giver normalt godt afkast og gennemføres. Hvis du vil vide mere er her et LINK hvor du kan bestille et ”whitepaper”: The Justified Business Trip.

Som mindre virksomhed kan du overveje om du kan udligne jeres CO2 fodaftryk. Læg et gebyr på jeres rejseafregninger, som samlet så hver måned, kvartal eller år bruges til at købe udledning af forureningen. Vi har kigget lidt på forureningen på forskellige destinationer:

Vi er kommet frem til gebyrerne ved at tage udgang i de 750 dkk per tons udledning som regeringen foreslår med baggrund i rapporten fra den grønne ekspertgruppe.

At kompensere for CO2-udledning er en metode til at opveje drivhusgasemissioner ved at finansiere projekter, der fjerner eller reducerer en tilsvarende mængde CO2 fra atmosfæren. Forskellige virksomheder tilbyder tjenester inden for CO2-kompensation, hvilket giver enkeltpersoner og virksomheder mulighed for at tage ansvar for deres emissioner og bidrage til klimaforandringsbegrænsning. Her er nogle velkendte virksomheder, der arbejder med CO2-kompensation:

  1. Terrapass (https://www.terrapass.com/) Terrapass tilbyder CO2-kompensation og vedvarende energikreditter til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. De finansierer projekter inden for vedvarende energi, metan opsamling og skovrejsning.
  2. Gold Standard (https://www.goldstandard.org/) Gold Standard er en certificeringsorganisation, der udvikler standarder for klima- og udviklingsprojekter. De støtter projekter, der reducerer CO2-emissioner, fremmer bæredygtig udvikling og tilvejebringer sociale og miljømæssige fordele.
  3. Cool Effect (https://www.cooleffect.org/) Cool Effect er en nonprofitorganisation, der tilbyder enkeltpersoner og virksomheder muligheden for at kompensere for deres CO2-udledning ved at støtte certificerede CO2-reduktionsprojekter over hele verden.
  4. NativeEnergy (https://www.nativeenergy.com/) NativeEnergy er en udbyder af CO2-kompensation, der specialiserer sig i at hjælpe virksomheder med at reducere deres CO2-fodaftryk gennem køb af CO2-kompensation. De støtter en række projekter, herunder vedvarende energi, skovrejsning og metanopsamlingstiltag.
  5. ClimateCare (https://www.climatecare.org/) ClimateCare er en certificeret B Corporation, der tilbyder CO2-kompensationstjenester og udvikler klimaprojekter. De fokuserer på at forbedre liv, skabe arbejdspladser og reducere emissioner gennem projekter som ren madlavning, vandfiltrering og skovrejsning.
  6. Carbonfund.org Foundation (https://carbonfund.org/) Carbonfund.org er en nonprofitorganisation, der tilbyder CO2-kompensationsløsninger for enkeltpersoner og virksomheder. De støtter projekter inden for vedvarende energi, energieffektivitet og skovrejsning for at reducere CO2-emissioner og fremme bæredygtig udvikling.
  7. Creturner AB (https://www.creturner.com/ ) er en ny Svensk virksomhed, der har fundet en ny metode til at kompensere for udledning (kulstoffjernelse ved hjælp af Bio-CCS-metoden).

Husk at undersøge hver virksomhed og verificere troværdigheden og effektiviteten af deres projekter, før du investerer i CO2-kompensation.

Read & Learn More

More From The Blog

Inspirational content to help you shift your life into the path of success

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.
I will reply within 24 hours.