august 29, 2021

GENTÆNK REJSEFORSIKRING HOS DEN ENKELTE REJSENDE OG VIRKSOMHEDERNE

Are you ready to give me the opportunity to help you with your business trips? - ENG

Contact me and let`s start the process

Er du klar til at give mig mulighed for at hjælpe dig med jeres forretningsrejser? - DK

Kontakt mig og lad os starte processen

Picture of Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

We gather knowledge from around the world and bring it to you and your business - ENG

Picture of Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

Vi samler viden fra hele verden og bringer den videre til dig og din virksomhed - DK

Share This Post – ENG:

Share This Post – DK:

INDIVIDUAL REJSEFORSIKRING
Gennem årtier er der opbygget enorm viden om de omkostninger, der kan opstå på rejser med både personlige og økonomiske konsekvenser. I et beskyttet miljø som i Danmark er forestillingen om, hvor langt bagefter mange andre lande er og hvor dyrt det kan blive når ulykken eller sygdommen rammer, ikke til stede.

Vi tror, at når vi er forsikret for sygdom og hjemtransport for 500.000 er vi dækket og heldigvis for forsikringsselskaberne sker det yderst sjældent. Covid-19 har og vil ændre vores opfattelse farerne og kompleksiteten ved at bevæge sig uden for vore grænser.

Ferie -og familie rejser er nok det område, der kommer hurtigst tilbage til ”normale” tilstande. Udfordringen er, at de eksisterende systemer ikke dækker den globale situation Covid-19 har skabt. Rejsegarantifondene i de forskellige lande ser forskelligt på afbestilte, ændrede rejser og konkurser. Det ved de rejsende og vil gerne dække sig ind for alle risici. En lang række rejseselskaber vil i en overgangsperiode dække sig ind, men på længere sigt vil det som i dag blive den enkelte rejsende, der skal sørge for at dække sig ind.

I dag vil de fleste kunne klare hjemrejse selv om forkølet eller influenza. I fremtiden vil hospitalsindlæggelse med Covid-19 være mindst 1 uge plus karantæne. Da langt de fleste har en standard indboforsikring, der ofte i et eller andet omfang dækker rejser vil fremtiden blive forsikring, der dækker en lang række del komponenter:

 • Forsikring, der dækker når lande går fra gule til orange/røde.
 • Tvungen karantæne på destinationen
 • Tvungen karantæne ved hjemkomst eller transit
 • Ekstra rejser hvis, et familiemedlem indlægges på destinationen
 • Indtægts kompensation
 • Eventuel ekstra lægeindsats hvis i respirator.
  I de kommende år vil det at sikre sig undervejs eller på destinationen blive en tvungen nødvendighed.

  FORRETNINGSREJSER
  Hele forretningsrejseområdet vil komme til at gennemgå betydelige forandringer i den kommende år. Ikke alene vil antallet af rejser falde betydeligt, men med øget risiko for uroligheder, klimakatastrofer og forandringer vil virksomhederne skulle tegne mere komplekse forsikringer og indføre systemer på en lang række områder.

  De områder, der er nævnt under privat rejseforsikring, vil også komme til at gælde inden for forretningsrejser. Hertil kommer hele sikkerheds -og risikoafdækningen i en verden der bliver mere og mere risikofyldt fra teknologi til lokale ulykker eller uro.

  Frem til 2020 havde stort alle forretningsrejsende vænnet sig til at kunne rejse frem og tilbage på 1 dag. Med et utal af afgange er det blevet normen. Følgende konsekvenser af Covid-19 vil påvirke ikke alene antallet af rejser, men også ”forsikring -og risiko” kompleksiteten på den enkelte rejse:
 • ”Duty of Care” fra afgang til hjemkomst er kommet langt højere op på risikolisten.
 • Forurening, klima og virksomheders ansvar er et nøglepunkt de kommende 10-20 år. Dette vil inkludere bæredygtighed, CO2 og rejser.
 • Rejserne vil blive længevarende for at minimere risici og tid. Der bliver flere møder eller opgaver på den enkelte rejse. Det vil ske alene af den grund at de rejsende kan stå i konstant forbindelse med virksomheden. Hertil kommer at det vil betyde, at fridage eller weekends vil blive brugt til private oplevelser.

  Det vil medføre komplekse forsikrings tilbud. Når opholdene bliver længerevarende, vil det også få indflydelse på skatter, lokale forsikringsregler eller opholdsrettigheder.

  Derfor skal din virksomhed tage fat om problematikken og sikre at de rejsende er sikret når de skal på farten
Read & Learn More

More From The Blog

Inspirational content to help you shift your life into the path of success

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.
I will reply within 24 hours.