oktober 21, 2022

FREMTIDEN FOR FYSISKE FORRETNINGSREJSER.

Are you ready to give me the opportunity to help you with your business trips? - ENG

Contact me and let`s start the process

Er du klar til at give mig mulighed for at hjælpe dig med jeres forretningsrejser? - DK

Kontakt mig og lad os starte processen

Picture of Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

We gather knowledge from around the world and bring it to you and your business - ENG

Picture of Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

Vi samler viden fra hele verden og bringer den videre til dig og din virksomhed - DK

Share This Post – ENG:

Share This Post – DK:

Det almindelig kendt at teams, Zoom, Hangout og mange andre online konference systemer erstatter mange fysiske rejser og det er godt for virksomhedernes CO2 aftryk, økonomi og resursespild. De indirekte omkostninger for en forretningsrejse udgør omkring 80% af den samlede rejseomkostning.

Når det er sagt, vil der selvfølgelig fremover blive brug for at mødes ansigt til ansigt, gennemføre arbejder væk fra den daglige arbejdsplads, projektarbejde, brainstorming eller problembearbejdning. Mange rejsende fremhæver den sociale værdi af fysiske møder, men fremtiden vil se, at de behov løses på andre måder f.eks. afdelinger med samme arbejdsområde mødes og får uddannelse, foredrag, ny viden og socialt samvær.

Hvordan ser forretningsmodellerne ud om 10 år? Først of fremmest vil metaverset, en slags parallelt univers, hvor du med ny teknologi skal bevæge dig rundt inde i internettet frem for at sidde bag en skærm, erstatte mange traditionelle elektroniske mødeformer. Her vil vi med hver vores individuelle, animerede figur – avatar – bevæge os frit rundt i internettet med 360-graders udsyn, sidde med i møderum og se de andre mødedeltageres ansigtsudtryk, bevægelser og tegnsprog, spisning, købe ind, investere i land, eller prøve/teste alle mulige enheder.

Metaverset eksisterer faktisk i dag og du kan købe Gucci tasker og landområder, bygge huse eller få lov til at komme bag de udstillede malerier på museer. På samme måde som Internettet tog tid inden det eksploderede, vil det samme ske for Metaverset da der skal skabes rammer, procedurer og regler.

Dette betyder at behovet for fysiske rejser Ala et 2 timers fysisk møde i London eller Stockholm simpelt hen ikke gennemføres og fortsat erstattes af de nu kendte online løsninger.

Hvad skal den enkelte virksomhed så satse på?

Først og fremmest anerkende, at på samme måde som vi har set udviklingen de seneste 20 år (med ankomsten af Google, Facebook, Snapchat, Virtual og Augmentet reality, IOT, servicerobotter og meget mere) vil udviklingen gå endnu hurtigere de kommende 10-20 år.

Det vil påvirke alle virksomhedernes områder og organisationen. Ledelsen kan ikke gemme sig i kontoret og håbe på det forsvinder. Leverandører, kunder og andre interessenter vil forandre sig og tilpasse sig den nye verden og din virksomhed skal være klar til at møde udfordringerne. Siloopbygning, mit område, dem og os bør forsvinde.

De fysiske rejser der bliver tilbage, vil blive gennemført på grund af store forskelle i kultur, speciale og komplekse opgaver og socialt samvær. Det betyder også at arbejde væk fra den daglige arbejdsplads skal have strukturer og support omkring sikkerhed, miljø, klima, økonomi og værdi præcist som i dag. Da rejser stadig sætter et stort CO2 fodaftryk (2-4%) er en afvejning af behovet altid gyldigt.

Vi vil fremover arbejde med at informere vores kunder om mulighederne og løsninger til at møde de kommende udfordringer.

Read & Learn More

More From The Blog

Inspirational content to help you shift your life into the path of success

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.
I will reply within 24 hours.