oktober 21, 2022

Tyske forretningsrejsende tager længere ture efter pandemien

Are you ready to give me the opportunity to help you with your business trips? - ENG

Contact me and let`s start the process

Er du klar til at give mig mulighed for at hjælpe dig med jeres forretningsrejser? - DK

Kontakt mig og lad os starte processen

Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

We gather knowledge from around the world and bring it to you and your business - ENG

Ole Hammer Mortensen

Ole Hammer Mortensen

Vi samler viden fra hele verden og bringer den videre til dig og din virksomhed - DK

Share This Post – ENG:

Share This Post – DK:

Den 20. udgave af VDR’s rapport, offentliggjort i denne uge, har opdaget, at populariteten af en-dags forretningsrejser har været “aftagende” siden 2020. Den gennemsnitlige tid væk fra kontoret nu er mindst to dage. Denne tendens var især gældende for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

VDR-vicepræsident Inge Pirner tilføjede: “Forretningsrejsende har nu en tendens til at rejse sjældnere, men i længere tid, og samler flere forretningsmøder (eller arbejde) sammen.”

Rapporten tilføjede, at arbejdet for rejsekøbere og -ledere blev “stadig mere komplekst”, efterhånden som de påtager sig nye ansvarsområder inden for områder som digitalisering, sikkerhed og bæredygtighed.

Dette er drevet af et ønske fra flere organisationer om at kombinere de “mange ansvarsområder, der er involveret i at styre virksomhedernes mobilitet på ét sted”.

Bæredygtighed bliver også “stadig mere relevant” for rejseledere og TMC’er, især blandt større organisationer, hvor 82 procent modtager støtte fra deres TMC’er til at gøre deres rejser mere bæredygtige.

Billedet er noget anderledes for SMV’er – 28 procent af virksomheder med mindre end 500 ansatte sagde, at bæredygtighedsrapportering stadig “ikke var et problem” for dem.

Der er stadig problemer med de mange forskellige metoder til at beregne CO2-fodaftrykket ved rejser. Som et resultat har VDR oprettet et eksperthold i bæredygtighed med det formål at finde en “ensartet metode til undersøgelse og hurtig implementering”.

Foreningen peger også på, hvordan der fortsat er et “gab mellem ambition og handling”, når det kommer til at implementere tiltag til beskyttelse af miljø og klima.

“Efter en betydelig stigning i engagementet i bæredygtighedsspørgsmål fra 2020 til 2021, gik udviklingen på dette område i stå eller led et lille fald i 2022,” sagde VDR i sin rapport.

Antallet af virksomheder, der sagde, at de var ved at reducere eller planlægge at reducere antallet af forretningsrejser, var 83 procent i denne rapport, hvilket var et lille fald fra 87 procent i det foregående års undersøgelse.

VDR bemærkede, at skift fra fly- til togrejser til rejser inden for Tyskland nu var “normen”, hvor 62 procent af virksomhederne allerede gør dette, og yderligere 14 procent planlægger at gøre det i fremtiden.

Pirner opsummerede: “Krisen i rejsebranchen skaber en mulighed for en ny start med stærkere bæredygtige perspektiver for fremtiden – det er tilbage til business, men ikke business som vi plejer.”

En anden tendens identificeret i VDR-rapporten er omkring den “accelererede” digitalisering af kommunikation og samarbejde, efterhånden som nye fleksible og hybride arbejdsmønstre fortsætter. Mere end halvdelen af virksomhederne (54 procent) sagde, at de nu tillod deres ansatte at vælge deres arbejdsplads med nogle begrænsninger.

Read & Learn More

More From The Blog

Inspirational content to help you shift your life into the path of success

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.
I will reply within 24 hours.